Zuidstraat 6

8800 Roeselare

Mijn naam is Lynn Schockaert

Na mijn rechtenstudies ben ik in 2009 als advocaat gestart te Kortrijk. In 2012 ben ik uitgeweken naar het notariaat en kon ik mij verder specialiseren in familiale dossiers. Sinds 2019 ben ik opnieuw als advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Van Eeckhoutte & Braeye te Roeselare.

Er zijn geen verliezers

Gedurende mijn loopbaan kon ik vaststellen dat conflicten binnen de familiale sfeer (echtscheidingen, ouderschapsregelingen, verdeling van nalatenschappen) heel vaak “onopgelost” blijven. Partijen blijven vaak met een wrang gevoel zitten, ook al kwam er een rechter aan te pas. Een rechter beslist in het voordeel van de ene of andere partij, zodat er altijd een “verliezer” is. Net hierin ligt de kracht van bemiddeling: er zijn geen verliezers. De bemiddelaar helpt de communicatie tussen partijen terug op gang en laat partijen zelf tot een bemiddelde oplossing komen.

Oplossingsgericht werken

Als bemiddelaar hoef ik geen partij te kiezen. Ik probeer mensen zo goed mogelijk te informeren zodat zij zelf weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Als bemiddelaar doe ik voornamelijk beroep op het ‘gezond verstand’ van mensen. Door partijen zo goed mogelijk te informeren en oplossingsgericht te werken, wordt de focus gelegd op het gewenste resultaat en op de eigen competenties om deze te verwezenlijken. Samen zoeken naar oplossingen, in plaats van te focussen op het probleem.

Erkend bemiddelaar

Sinds 2020 ben ik als familiale bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Ik ben ook lid van People Interaction, een vereniging van onafhankelijk erkende bemiddelaars, die door middel van een zeer sterke betrokkenheid, partijen op een professionele manier wil helpen om een duurzame oplossing uit te werken voor hun conflict.