Zuidstraat 6

8800 Roeselare

Kiezen voor bemiddeling, een verstandige zet.

Conflicten oplossen via een erkend bemiddelaar betekent zoveel als samen tot een oplossing komen. Zonder omwegen. Geen eindeloze procedures. Geen torenhoge advocatenkosten. Bemiddeling leidt tot een duurzaam resultaat waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Familiale conflicten aanpakken? Lynn Schockaert kan je helpen.

Een bemiddelaar is onpartijdig en leidt het bemiddelingsproces. Lynn zorgt voor een veilig kader waarbinnen de verstoorde communicatie tussen partijen kan worden hersteld. Betrokkenen worden gestimuleerd om te luisteren naar elkaars noden om van daaruit tot een bemiddelde oplossing te komen.


Lynn kan partijen hierbij juridisch informeren zodat zij met kennis van zaken weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Bemiddelaar biedt volgende diensten aan:

Scheidingsbemiddeling
Zorg voor de kinderen, onderhoudsbijdrage, de woning, verdeling van de bezittingen … Samen komen we tot een volledige overeenkomst die ter goedkeuring aan de Familierechtbank kan worden voorgelegd.
Ouderschapsbemiddeling
Een bemiddeld ouderschapsplan staat ouders toe om de opvoeding en de zorg van hun kinderen zo goed mogelijk te regelen. Ook een bestaande regeling kan via ouderschapsbemiddeling worden gewijzigd.
Familiale bemiddeling
In uiteenlopende familiale situaties kan bemiddeling zinvol zijn. Denk maar aan een regeling voor zorgbehoevende ouders, contact tussen grootouders en kleinkinderen, verdeling van erfenis, …
Tarieven

De kosten omvatten het ereloon en de administratiekosten van de bemiddelaar. Deze kosten zijn onafhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.


De prijs is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, de duur van de gesprekken en jullie specifieke wensen en verwachtingen.

Bemiddelingsgesprek (60.00/u pp)
Opstellen overeenkomst (€60.00/u pp)
Algemene dossierkost (€30.00/pp) -

Dactylografie (€10/pag) / E-mail (€7/stuk)

Bij familiale bemiddeling is geen BTW verschuldigd.

Image description
Contacteer mij

Zuidstraat 6, 8800 Roeselare

0498 700 531 info@bemiddelaar.be

Dringende praktische vragen? Een afspraak maken? Dat kan hier.
Inhoudelijke vragen kunnen niet via deze weg gesteld worden.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.